Kaikki voivat kehittää ääntään.

Laulustudio Ääniaaltonen on laulukoulu, jossa ei ole pääsykokeita eikä ennakkovaatimuksia laulutaidon tai äänen suhteen. Kiinnostus laulamista ja oman äänen kehittämistä kohtaan riittää, kun aloitat laulutunnit. Laulustudiolla opetetaan sekä vasta-alkajia että jo pidemmälle ehtineitä. Opetus räätälöidään sen mukaan, mitkä ovat laulunopiskelijan omat tavoitteet. Jos haluaa laulaa vain omaksi ilokseen, tunnilla tehdyt harjoitukset muokataan sen mukaan. Niille, jotka haluavat enemmän haastetta tarjotaan mahdollisuus esiintymiseen.

Kaikki voivat kehittyä laulamisessa, kun ääntä harjoitetaan oikealla tavalla. Tätä äänen kehittymismahdollistuutta ei aina muisteta siinä yhteydessä, kun puhutaan laulamisesta, vaan ajatellaan pelkkää tämänhetkistä tilannetta. Mutta näiden kymmenen laulunopetusvuoteni aikana olen nähnyt, että kehitystä äänessä voi tapahtua paljonkin, myös sävelpuhtauden suhteen. Äänen kehittymistä ei voi ennustaa koskaan kovin tarkkaan etukäteen, sen näkee sitten kun on opiskellut laulua jonkin aikaa. Hyvä yleissääntö on se, että puolessa vuodessa voi jo kuulla laulamisessa muutosta ja kehittymistä. Omasta harjoittelusta riippuu paljon se, kuinka nopeaa kehitys on.

Joskus kynnys laulunopiskelun aloittamiseen syntyy arvostelun pelosta. On huomattu, että julkisuudessa esiintyjiä arvioidaan ja arvostellaan joskus hyvinkin kriittisesti. Monet myös muistavat vuosikymmenten takaa laulukokeet koulusta, kun on ollut pakko laulaa luokan edessä kaikkien arvioitavana, halusi tai ei. Laulustudion opetus perustuu rakentavan palautteen antamiselle, joka auttaa kehittymään eteenpäin. Laulustudiolla laulaminen nähdään ihmisen voimavarana ja elämänlaatua tuovana toimintana riippumatta siitä mihin opiskelija on tavoitteensa asettanut.

Laulutuntien aloittaminen laulustudiolla on helppoa. Voit aloittaa myös kesken lukukauden milloin vain jos aikoja on vapaana. Laulutunnille ei tarvitse valmistautua mitenkään ja tutustumistunnille tullessasi saat minulta sähköpostitse infon käytännönasioista. Ei siis tarvitse murehtia mistään kun tulee tunnille! Tutustumistunnilla keskustelemme laulunopiskelijan itse asettamista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista musiikin tyylilajien suhteen ja tutustun harjoitteiden ja laulujen laulamisen kautta laulunopiskelijan ääneen. Sitten suunnitellaan yhdessä, miten lähdetään viemään ääntä ja laulunopiskelua eteenpäin.